I Questing w Wydminach – pt. „Uroki Wydmin” – relacja.

         W sobotę 04.07.2015 podczas DNI WYDMIN

z inicjatywy Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej ” Marzenia”

 został otwarty  I Quest w Wydminach.

Celem zadania jest:

-promocja walorów przyrodniczo – historycznych Gminy Wydminy,

-podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Wydminy,

-zachęcanie dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Wydminy do spędzania czasu w kontakcie z przyrodą,

-integracja międzypokoleniowa, społeczna i rodzinna mieszkańców Gminy Wydminy.

      Zadania wpisuje się w cele statutowe fundacji, szeroko pojętą rehabilitację społeczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

  Mimo ogromnego upału wolontariusze /Milena, Justyna, Agnieszka i Jacek/

 rozdawali ulotki i pamiątkowe eko-breloczki zachęcając do wspólnej zabawy i integracji.

     Szukajcie naszych ulotek, pokonajcie trasę, zapoznajcie się z historyjką w formie rymowanki, rozwiążcie hasła.

                              Na końcu Questu czeka na was skarb – nagroda.

Zadanie realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „ Mixgraf – Studio Reklamy” finansowane przez Urząd Gminy Wydminy

Wydminy.

Młodość i muzyka bez ryzyka

  MŁODOŚĆ I MUZYKA BEZ RYZYKA .
to jedno z haseł projektu w zakresie edukacji i promocji zdrowia publicznego
realizowanego przez Mazurską Fundację Młodzieży Niepełnosprawnej  „Marzenia” .

Kampania Zdrowotna „Wróć bez HIV” .
Celem projektu jest
- uświadomienie, jakie ryzyko niosą ze sobą nieprzemyślane sytuacje,
które mogą się przytrafić młodym uczestnikom imprez masowych, podczas koncertu  HIP – HOP w Ełku.
-  edukacja i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową w tym zakażeń HIV, skierowana do młodych ludzi uczestniczących w imprezach masowych, takich jak festiwale muzyczne, a także dyskoteki i kluby nocne.

Projekt jest realizowany w  Ełku
Na tablicach edukacyjnych zostały umieszczone:
- hasła bezpośrednio nawiązujące do profilaktyki HIV,
- hasła propagujące „ czysty” powrót z koncertu do domu,
- pozytywne cytaty znanych artystów, idoli młodzieży z utworów HIP – HOP afirmujących życie, uczucia, miłość.

Jakie ?????”  Zapraszamy na ulicę Mickiewicza.

Koncert HIP – HOP Raport Projekt Ełk.
2-5 lipca 2015.
Projekt realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Mixgraf – Studio Reklamy” .
finansowany przez  Miasto Ełk.

Kampania społeczna ” Bezpieczne lato w Wydminach”

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej ” Marzenia” w sobotę podczas pikniku rodzinnego ” Zdrowa Rodzina Wygrywa”  na wydmińskim orliku zrealizowała Kampanię społeczną ” Bezpieczne lato w Wydminach”.

Celem głównym zadania było:
-podniesienie świadomości dzieci, młodzieży i rodziców z terenu Gminy Wydminy w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą w okresie letnim.

- ostrzeżenie młodzieży tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami nieprzemyślanych skoków do wody,
-  że zdrowie i sprawność można stracić w jednej chwili, np. skacząc do płytkiej wody w jeziorach i rzekach.

 - zwiększenie czujności i uwagi rodziców podczas spędzania czasu z dziećmi na plaży,

 - podniesienie świadomości społeczeństwa o skutkach społecznych beztroskiego i nieodpowiedzialnego zachowania się młodzieży, osób nad wodą w okresie letnim.

Wolontariusze fundacji /Ala, Agatka, Paulina , Justyna , Julia, Agnieszka i Jacek/  ostrzegali swoich kolegów i koleżanki przed brawurą, rozdając  przy tym  ulotki,   ekologiczne breloczki i naklejki magnetyczne.
Zadanie finansowane ze środków Urzędu Gminy Wydminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach i Pana  Mariana Radzewicza . Realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalna ” Mixgraf – Studio Reklamy”

 

Kampania Zdrowotna ” Bezpieczeństwo Żywności” w Wydminach.

     W dniach  29. 04 -  06.05.2015 w Wydminach - Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” – przeprowadziła

Kampanię Zdrowotną” „ Bezpieczeństwo Żywności”.

 Cel kampanii:

1. podkreślenia istotnej roli wszystkich tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo produkowanej żywności,

2. poznanie 5 kroków do bezpieczniejszej żywności, aby zapobiec chorobom przenoszonym drogą pokarmową.

Podczas realizacji kampanii odwiedziliśmy Urząd Gminy w Wydminach, GOK, świetlicę szkolną, Restaurację Zagłobę i sklepy spożywcze. Spotkaliśmy się z Panią Sekretarz Gminy Aliną Romanowicz, Panią Dyrektor GOK-u  Ewą Kulpińską – Mejor.

W ramach akcji wolontariusze – Milena, Kornelia, Ala i Agatka – rozdawali mieszkańcom ulotki, a dzieciom kolorowanki, przed Urzędem Gminy została zorganizowana wystawa edukacyjna.

 Dziękujemy:

-Pani Adriannie Banaszkiewicz – Galas  z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Giżycku,

-Pani dr medycyny Dorocie Warchoł

-Pani tech. farmacji Alicji Kropiewnickiej za wsparcie merytoryczne podczas realizacji zadania

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego, realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalna „Mixgraf- Studio Reklamy”.

Projekt ” PROFILAKTYKA I ZDROWIE”.

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

została Laureatem

IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!,

zorganizowanego przez

Fundację „Dbam o Zdrowie”.

 

 Budżet projektu w wysokości 25 000 zł, z czego 12 000zł pochodzi z Fundacji „Dbam o Zdrowie”,

 a 12 000zł z budżetu naszej organizacji, przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących.

   Z projektu pt.” PROFILAKTYKA I ZDROWIE” w naszej organizacji skorzysta łącznie 50 osób

 Projekt dedykowany jest do:

- dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, osób przewlekle chorych, osób bezdomnych, seniorów,

- rodziców, rodzeństwa i osób będących we wspólnym gospodarstwie z beneficjentami końcowymi

- osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej z terenu woj., warmińsko-mazurskiego i potrwa do końca listopada 2015.

Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju.

               Nasza Organizacja jest jedyną organizacją w woj. warmińsko-mazurskim, która realizuje projekt i znalazła się w gronie 100 Laureatów Konkursu Grantowego 2015, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce.

Pula środków przekazanych w ramach grantów przez Fundację „Dbam o Zdrowie” wyniosła w tym roku rekordowe 2 mln zł. Uroczyste spotkanie z Grantobiorcami, podpisanie umów i wręczenie symbolicznych czeków miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w łódzkiej Atlas Arenie.

dwa_loga Fundacji dbam o zdrowie

mfmn Marzenia

 

AmpFutbolu w Ełku.


Reprezentacja Polski w AmpFutbolu, 4 na świecie reprezentacja piłki nożnej dla osób po amputacjach zagościła w Ełku.
Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” wspiera działania na rzecz osób niepełnosprawnych, dlatego też z chęcią uczestniczyła w wydarzeniu.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, tym którzy kopali piłkę i tym, którzy biegali. Wspaniały występ  :-)

Fotorelacja z Kampanii Zdrowotnej „Choroby przenoszone przez kleszcze” w Ełku.

 

Wolontariusze Mazurskiej Fundacji Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” prowadzili edukację na temat profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Zachęcali do szczepień p/KZM. Skierowaliśmy swoje działania do mieszkańców, a także do policjantów i strażaków z Ełku.
Ci, którzy, dbają o nasze bezpieczeństwo muszą również dbać o własne zdrowie.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w

Olsztynie, realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną” Mixgraf Studio Reklamy.

Kampania Zdrowotna ” Bezpieczeństwo żywności” w Miłkach

Kampania Zdrowotna ” Bezpieczeństwo żywności” – w Miłkach.
Dzisiaj przeprowadziliśmy kampanię w Gminie Miłki.
Podczas realizacji kampanii odwiedziliśmy Urząd Gminy i GOPS w Miłkach,  spotkaliśmy się z Panią Sekreterz Gminy Małgorzatę Jasińską  i Panią Kierownik GOPS-u-Agnieszką Chrzanowską.
Wolontariusze z Wydmin / Milena, Monika, Kornelia, Agnieszka i Jacek/ rozdawali mieszkańcom Miłek  ulotki , a dzieciom  kolorowanki.
Zapraszamy mieszkańców Miłek do zapoznania się z wystawą edukacyjną
zorganizowaną przy Urzędzie Gminy
od  22.04.2015  – 28.04.2015.
Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego, realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Mixgraf- Studio Reklamy”.

Pokaż społeczniku co masz w portfeliku.

Prezes Fundacji, członkowie Zarządu i Rada Fundacji pełnią funkcje honorowe

i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzeń.

Koszty realizacji zadań statutowych - 19.091.56 zł

Koszty administracyjne - 1007,22 zł

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe w zakładce „Ogłoszenia”.

Prezes Fundacji

Ludwika Kropiewnicka

portfel

Kampania Zdrowotna „Choroby przenoszone przez kleszcze”

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” rozpoczęła

realizację kolejnego zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Specjalne plansze informacyjne stanęły w Ełku na placu Galerii Brama
Mazur.

W ramach Kampanii na terenie powiatu ełckiego zostanie zorganizowana
wystawa edukacyjna:
11 kwietnia – 25 kwietnia 2014 r. w Ełku, plac galerii Bramy Mazur
25 kwietnia – 9 maja 2014 r. w Starych Juchach.
Podczas Kampanii Zdrowotnej chcemy zwrócić uwagę aby:
- rodziny zamieszkujące na obszarach zagrożonych miały wiedzę, jak
należy się chronić przed tymi chorobami,
- podróżni mieli świadomość, kiedy istnieje konieczność ochrony i jakie
środki profilaktyczne należy podjąć.
Podczas kampanii wolontariusze będą prowadzić edukację na temat chorób
odkleszczowych, rozdawać ulotki i kolorowanki.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie, realizowane w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną” Mixgraf
-Studio Reklamy ‚.

Specjalne plansze informacyjne stanęły w Ełku na placu Galerii Brama
Mazur.
ZAPRASZAMY.

Odwiedziło nas już 106306 osób.