Chcesz pomóc?

Jeżeli podoba Ci się nasza fundacja i to co robimy, możesz nas wesprzeć. Każda forma Twojego wsparcia będzie dla nas bardzo cenna. Możesz nas wesprzeć finansowo przelewając dowolną sumę na konto:

 

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej Marzenia

11-510 Wydminy Suwalska 2D

konto BZ WBK S.A. 

 41  1090  2792  0000  0001  2076  6091 

koniecznie z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Naszych podopiecznych można zobaczyć  TUTAJ

Za każdą formę pomocy DZIĘKUJEMY!

 

 Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia” realizuje następujące cele statutowe:

1) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych;

2) aktywizacja młodzieży niepełnosprawnej na rynku pracy;

3) pomoc dla młodzieży niepełnosprawnej w w powrocie do zdrowia i usamodzielnienia się

4) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

5) działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych;

6) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;

7) pomoc dla rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ;

8) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w statucie;

9) organizowanie leczenia i szeroko pojętej rehabilitacji medycznej i społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

10) organizacja przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,mających za przedmiot naukę, oświatę i wychowanie;

 

Odwiedziło nas już 246362 osób.